Setiap orang pastinya ingin punya derajat kedudukan yang tinggi. Apalagi di hadapan penciptanya.
Pencipta kita memberi info kepada kita, apa yang harus dilakukan.
“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang orang yang memperoleh kemenangan.” At Taubah: 20
Jadi ada tiga faktor untuk manusia menjadi tinggi derajatnya dan meraih kemenangan.


1. IMAN
Yakin akan Allah dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Setelah membuktikan iman dengan amal saleh, maka seorang mukmin harus istiqomah.
“Sesungguhnya orang orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka malaikat malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.” Fushshilat: 30-31
2. HIJRAH.
Hijrah secara maknawi dengan meninggalkan apa apa yang dilarang Allah swt.
“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa apa yang dilarang Allah atasnya.” HR. Bukhari dan Muslim
Hal ini berarti antara yang haq dan bathil jangan sampai dicampur dalam sikap dan tingkah laku kita sehari hari.
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” Al Baqarah: 42
3. JIHAD.
Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan nilai nilai Islam. Kesungguhan ini dimulai dari menundukkan hawa nafsu agar selalu dalam ketaatan kepada Allah swt. Sebagaimana pesan Rasulullah saw :
“Orang yang berjihad adalah orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya untuk menaati Allah.” HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Puncak jihad adalah perjuangan menegakkan agama Allah dengan pengorbanan harta dan jiwa.
“Hai orang orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” Ash Shaff: 10-11.

Login Form